Portal - Korzenna
Strona główna / Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
O Mikołaju Koperniku

Nadanie szkole imienia
 

 

 

        Mikołaj Kopernik

 

 

     "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

 

      Mikołaj Kopernik (1473 – 1543), wybitny polski astronom, twórca teorii ruchu planet.

Historia Mikołaja Kopernika zaczyna się od 19 lutego 1473 roku, kiedy to przy ulicy świętej Anny w Toruniu (obecnej ul. Kopernika) przyszedł on na świat. Był synem Mikołaja – kupca z Krakowa oraz matki torunianki – Barbary z domu Watzenrode.

Kopernik przechodził ulicami Starego Miasta do szkoły parafialnej, która mieściła się w pobliżu kościoła pod wezwaniem św. Jana. W szkole tej uczył się łaciny, rachunków i śpiewu.

W pobliskim kościele został ochrzczony nad chrzcielnicą, którą można jeszcze dzisiaj oglądać.

Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata, Andrzeja oraz dwie siostry: Barbarę i Katarzynę. Krótko przed śmiercią ojca, w roku 1483, rodzina Koperników przeniosła się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. W osiemnastym roku życia za sprawą wuja, Mikołaj Kopernik udał się do Krakowa na studia uniwersyteckie, które odbywał w l. 1491 – 95. Pobierał wówczas nauki akademickie w dziedzinie geometrii, trygonometrii, matematyki oraz astronomii. Następne lata jego życia to kolejne studia we Włoszech w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego, a następnie w Padwie , gdzie studiował medycynę. W roku 1503 Kopernik obronił tytuł doktorski z prawa kanonicznego, ale na doktorat z medycyny nie starczyło już czasu ani pieniędzy.

Podczas pobytu we Włoszech Mikołaj Kopernik zaprzyjaźnił się z astronomem włoskim Maria di Nowara przy którym umocnił swoje zainteresowania gwiazdami
i tajemnicami wszechświata. Po okresie studiów wrócił na Warmię, aby służyć kapitule, która umożliwiła mu ukończenie studiów.

Na Warmii Kopernik prowadził szeroko zakrojoną działalność publiczną. Brał udział w zjazdach stanów pruskich  u boku swego wuja. Opracował traktat monetarny, tj. rozprawę o sposobie bicia monet, w której jako pierwszy wśród ekonomistów udowodnił, że dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorszą. Był też współautorem pierwszych map Warmii, Prus Królewskich, Zalewu Wiślanego i Królestwa Polskiego. Tłumaczył dzieła greckie na łacinę, otrzymał też zaproszenie wyższych władz kościelnych w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd.

W 1516 roku Mikołaj Kopernik został mianowany administratorem dóbr wspólnych kapituły. W styczniu 1521 roku do murów Olsztyna zbliżają się Krzyżacy. Kopernik jako administrator przygotowuje miasto i zamek olsztyński do obrony. Dzięki wzorowemu wywiązaniu się z tego zadania atak krzyżacki został odparty i miasto nie zostało zdobyte. Jeszcze w tym samym roku Mikołaj Kopernik złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko – komisarza Warmii. W roku 1523 został wybrany generalnym administratorem diecezji warmińskiej. W tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał już do śmierci.

Przebywając we Fromborku zajmował się astronomią i pracował nad swym dziełem o wszechświecie. Przy obserwacji planet posługiwał się głównie trzema instrumentami: kwadrantem słonecznym służącym do obliczania szerokości geograficznej miejsca obserwacji, sferą armilarną do wyznaczani kątów współrzędnych planety oraz triquetrum do obserwacji księżyca. Swą nową teorię podał w zarysie w tzw. Komentarzyku, który w odręcznych odpisach krąży po całej Europie.

Pracę nad dziełem „De revolutionimbus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich) rozpoczął  około 1515 roku i właściwie do końca życia wnosił do niej poprawki. W maju 1539 roku przybył do Fromborka młody uczony niemiecki –Jerzy Joachim Von Lauchen zwany Retykiem, który znacznie przyczynił się do wydania drukiem wielkiego dzieła Mikołaja Kopernika. W roku 1540 Retyk wydał rozprawę pt. „Narratio prima” czyli „Opowiadanie pierwsze”, w którym obwieszcza światu odkrycia Kopernika. Po długich namowach przekonał on astronoma do wydania drukiem dzieła „O obrotach …” .

W roku 1541 Rety opuścił Frombork wioząc do Norymbergii wielkie dzieło Kopernika. Ukazało się ono drukiem w 1543roku, a dedykowane zostało papieżowi Pawłowi III. Dzieło to składało się z sześciu ksiąg i 203 kart, a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy.

Tymczasem Kopernik ciężko zachorował , by 24 maja 1543 roku zamknąć oczy już na zawsze. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej.

 

 

 

       

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP