Portal - Korzenna
Strona główna / Realizowane projekty
     Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Baza szkoły
Sylwetka absolwenta szkoły
Aktualności
Mikołaj Kopernik - PATRON SZKOŁY
Historia szkoły
Realizowane projekty
Dokumenty wewnątrzszkolne
Zajęcia pozalekcyjne
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POZ
polski
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna”.

PROGRAM \"MAŁY MISTRZ\"
Program \"Mleko w szkole\"
Owoce w szkole
PROJEKT POD NAZWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W ZAKRESIE NIWELOWANIA TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMU UCZNIÓW KLAS OD I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KORZENNA
W poszukiwaniu wiedzy
Program \"Radosna szkoła\"
Projekt ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Tytuł projektu:Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzenna”.

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.12.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

Cele projektu:

1.      Podniesienie jakości w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych
w Gminie Korzenna poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3- i 4- letnich w terminie do 31.12.2014 r.

2.      Stworzenie w 14,25 oddziałach przedszkolnych w okresie do 31.12.2014 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

3.      Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych dzieciom 3- i 4- letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.12.2014 r.

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 3 zadania:

1.      Organizacja placów zabaw – zakup wyposażenie wraz z montażem.

2.      Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz dostawanie toalet do potrzeb personelu.

3.      Wyposażenie – meble i wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, zakup i montaż rolet okiennych, zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki do opieki nad dziećmi, zakup sprzętu ICT i oprogramowania.   

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP